• Testa Egendata redan idag!

 • API:et är under utveckling och förändras i snabb takt. I skrivandes stund tillhandahåller vi ett klientbibliotek för Nodejs (v.12). Fler språk kommer framöver. För att kunna testa hela flödet behöver du ha en testversion av Egendata-appen installerad på iOS eller Android, alternativt köra appen i en emulator.

  Installera och starta upp klienten i din Nodejs-applikation.

  npm install @egendata/client
  
  
  const { create } = require('@egendata/client')
  const client = create(config)
  
  await client.connect()
  

  Generera en unik url för varje användare som ska logga in på din tjänst.

  const { url, id } = await client.initializeAuthentication()
  

  Presentera url:en för användaren, t.ex. i form av en QR-kod. Användaren klistrar in eller scannar in url:en i appen.

  // Write
  await client.data.auth(event.accessToken).write({
   domain: client.config.clientId,
   area: 'test-data',
   data: {
    age: 64,
    interests: ['cooking', 'fishing', 'books', 'gardening']
   }
  })
  
  // Read
  const data = await client.data.auth(event.accessToken).read({
   domain: client.config.clientId,
   area: 'test-data'
  })
  

  För mer detaljerade instruktioner om hur du konfigurerar och använder klienten gå hit (på engelska).